Mikael

mikaelMed mer än 30 års erfarenhet av belysning och ljussättning är det Mikael som kommer hem till dig på besök. Han ser snabbt över vad du har, vad du behöver  och vad du inte behöver.   Nuvarande hem, omrenoveringar eller innan du flyttar in i ett nytt hem. Projekten kan variera.

När Mikael inte är på kund besök hittar du honom i butiken på Regementsgatan 86 i Malmö