Luceplan

 Luceplan bildades redan 1978, en idé som genomfördes av tre arkitekter, Riccardo Sarfatti, Paolo Rizzatto och Sandra Severi som ville konsolidera de erfarenheter som gjorts inom branschen under flera år. Passion för design och entreprenörskap och engagemang med en betydande investering i produktionen. Det är Luceplan idag.